Tuesday, April 17, 2007

Nota Ekonomi meliputi tajuk 2 (Ting 4) dan tajuk 7 (Ting 5) - Bagi Tatakerja 23 April hingga 26 April 2007


Tingkatan 4PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN INDIVIDU

Definisi PBg : Pendapatan bersih yang boleh digunakan untuk membeli barang dan perkhidmatan setelah ditolak potongan wajib

Komponen potongan terdiri dari CPP, KWSP, PERKESO, ZAKAT.

CUKAI PENDAPATAN PERSEORANGAN
Sumbangan wajib individu kepada kerajaan yang melebihi satu tahap yang ditetapkan

KWSP, PERKESO

Caruman pekerja dalam bentuk kewangan kepada satu badan untuk kegunaan masa depan

ZAKAT
Sumbangan wajib individu Islam kepada satu badan yang ditetapkan selepas cukup ‘haul’ dan ‘nisab’nya.

Secara rumus
PBg = PI – CPP – KWSP – Perkeso – Zakat

________________________________________________________


Sebab Potongan Dibuat

CUKAI PENDAPATAN PERSEORANGAN

 • Membiayai perbelanjaan awam
 • Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan

  KWSP, PERKESO
 • Kegunaan masa depan - hari tua
 • Menambah modal untuk membeli rumah, komputer

  ZAKAT
 • Tuntutan agama – Satu daripada Rukun Islam
 • Agihan sebahagian kekayaan kepada orang miskin

______________________________________________________


Pelepasan Jumlah

 • Pelepasan diri dan tanggungan... RM 8 000
  .........................................................RM 3 000 (Isteri)
  .........................................................RM 5 000 (Cacat)
 • Anak
  --------------------------------RM 800 (tiada had)
  ........................................................RM 5 000 (cacat)
 • Rawatan Ibu Bapa .......................RM 5 000
 • Rawatan Penyakit Serius ...........RM 5 000
  Peralatan Sokongan .....................RM 5 000
 • Premium Anuiti............................ RM 5 000
 • Pembelian Buku............................ RM 500

________________________________________________________


PENGIRAAN PENDAPATAN BOLEH GUNA

Kaedah Mengira Cukai Pendapatan Perseorangan

Encik Abu ialah seorang doktor yang menerima pendapatan bulanan sebanyak RM 3 000. Isterinya tidak bekerja dan mempunyai 5 orang anak. Dia juga membayar zakat sebanyak RM 200.
Kirakan cukai yang perlu dibayarnya?

Butiran

Pelepasan diri :........ RM 8 000
Isteri : .......................RM 3 000
Anak : ........................RM 800
KWSP : .....................11%(Pekerja) 12%(Majikan)

Pendapatan bercukai (RM)____________ Kadar(%)
Atas yang pertama 2 500 .....................................0
Atas yang berikut 2 500 .......................................1
Atas yang pertama 5 000
Atas yang berikut 15 000 ....................................3
Atas yang pertama 20 000
Atas yang berikut 15 000.................................... 7
Atas yang pertama 35 000
Atas yang berikut 15 000 ..................................13

_____Butiran __________________Jumlah (RM)

Pendapatan Tahunan ..............................................RM 36 000
Pelepasan
Diri............................................................ RM 8 000
Isteri .........................................................RM 3 000
Anak .........................................................RM 4 000

Caruman KWSP ........................................................RM 3 960

Pendapatan Bercukai ...............................................RM 17 040


Atas yang pertama 2 500 X 0% ...............RM 0
Atas yang berikut 2 500 X 1% .................RM 25.00
Atas yang berikut 12 040 X 3% ...............RM 361.20


Jumlah cukai ..............................................RM 386.20


Tolak Zakat ...............................................RM 200.00


Cukai Yang Dibayar ......................RM 186.20

PENDAPATAN BOLEH GUNA


PBg = PI – CPP – KWSP – Z
= RM 36 000 – 186.20 – 3960 – 200
= RM 31 653.38

_________________________________________________________


PENGGUNAAN PENDAPATAN BOLEH GUNA

KEPERLUAN DAN KEHENDAK

Keperluan asas – Barang yang diperlukan oleh individu untuk terus hidup
Contoh : Makanan, Pakaian, Rumah
Kehendak lain – Barang yang dapat meningkatkan keselesaan individu
Contoh : Kereta, Telefon Bimbit

BELANJAWAN PERIBADI

Definisi : Anggaran hasil pendapatan dan perbelanjaan individu dalam satu jangka masa tertentu
Asas penyediaan belanjawan peribadi : Merancang perbelanjaan dan mengelak pembaziran berasaskan pendapatan mereka.

Komponen Perbelanjaan meliputi :

BARANG TAHAN LAMA

Barang yang mempunyai jangka hayat penggunaan yang lama. Banyak melibatkan barang kehendak. Contoh : Television, Kereta, Rumah

BARANG MUDAH ROSAK (TIDAK TAHAN LAMA)

Barang yang mempunyai jangka hayat penggunaan yang lama. Banyak melibatkan barang keperluan. Contoh : Makanan, Pakaian, Akhbar

PERKHIDMATAN

Barang yang tidak boleh dipegang tetapi boleh dinikmati.
Contoh : Gunting Rambut, Perubatan, Pendidikan

KEPENTINGAN BELANJAWAN PERIBADI
Merancang supaya perbelanjaan tidak melebihi pendapatan
Mengelakkan pembaziran dalam perbelanjaan harian individu
Menyimpan sebahagian wang untuk tujuan kecemasan
Menyimpan sebahagian daripada pendapatan wang untuk tujuan tabungan
Memastikan individu mempunyai pengurusan wang yang baik dan cekap

Butiran___________________Jumlah (RM)

PENDAPATAN
Gaji dan Elaun ......................................................1 000.00
Sewa .........................................................................200.00

Jumlah ..................................................................1 200.00

POTONGAN WAJIB
KWSP.................................................. 100.00
Cukai Pendapatan............................... 20.00_______________

Jumlah .................................................120.00_______________

JENIS PERBELANJAAN
Makanan ..............................................300.00
Telefon Talian Tetap ............................30.00
Air ............................................................10.00
Telefon Bimbit .......................................40.00
Pakaian ...................................................50.00
Pinjaman Kenderaan ..........................300.00
Pinjaman Perumahan......................... 200.00_______________

Jumlah ...................................................930.00_______________

Jumlah Perbelanjaan .........................1 050.00_______________

Baki ...................................................................................150.00
Tabungan di bank ...........................................................100.00
Baki di tangan ..................................................................50.00

________________________________________________________


PENYEDIAAN BELANJAWAN PERIBADI

KENALPASTI PUNCA PENDAPATAN DAN POTONGAN WAJIB
Emolumen, pendapatan produktif, bayaran pindahan

SENARAIKAN SEMUA JENIS PERBELANJAAN YANG DILAKUKAN
Barang Tahan Lama, Mudah rosak, Perkhidmatan

SENARAIKAN BARANGAN MENGIKUT KEUTAMAAN
Keperluan dan kehendak

SEIMBANGKAN PERBELANJAAN DENGAN PENDAPATAN
i) Lebihan ii) Seimbang iii) Defisit

________________________________________________________


TABUNGAN, PINJAMAN DAN PELABURAN

DEFINISI TABUNGAN
Sejumlah atau sebahagian daripada pendapatan yang tidak digunakan

KONSEP TABUNGAN
Menangguhkan perbelanjaan sekarang untuk kegunaan masa depan. Tabungan untuk pelbagai tujuan.

TUJUAN TABUNGAN

TUJUAN AWASAN
Menghadapi sakit, kecemasan, kematian, bencana


MEMBELI BARANG TAHAN LAMA
Individu yang ingin membeli barang yang mahal
Pembelian tunai yang lebih menguntungkan


TUJUAN PELABURAN
Menggunakan tabungan untuk pelaburan – membeli mesin, bangunan dsb
Pinjaman tidak membebankan pengeluar


JAMINAN MASA DEPAN
Kegunaan masa tua, susah dsb
Melanjutkan pelajaran
Membiayai diri (perkahwinan)

TUJUAN LAIN
Orang Islam : Menunaikan fardhu haji ke Makkah
Melancong ke destinasi tertentu

MENDAPATKAN FAEDAH ATAU DIVIDEN
Tabungan boleh menambahkan lagi punca kewangan seseorang individu

________________________________________________________


DEFINISI PINJAMAN

Sejumlah wang yang diterima daripada punca kewangan tertentu dan perlu dibayar semula pokok(prinsipal) berserta dengan faedahnya

Konsep pinjaman : Pinjaman merupakan aktiviti sebalik aktiviti tabungan.Pinjaman ialah aktiviti menggunakan lebih banyak barang kini dan menangguhkan pada masa depan

TUJUAN PINJAMAN

PERBELANJAAN KECEMASAN
Menampung kekurangan masa kini akibat masalah kecemasan
Pinjaman daripada keluarga

MENIKMATI BARANG PADA MASA KINI
Pembelian barang berharga seperti rumah boleh dibuat masa kini
Menambah modal perniagaan dan meningkatkan produktiviti

MEMULAKAN PERNIAGAAN
Modal merupakan elemen utama dalam memulakan perniagaan
Menampung kekurangan perbelanjaan suatu perniagaan

MENAMBAH MODAL
Menambah keperluan modal dalam perniagaan

MELANJUTKAN PELAJARAN
Melanjutkan perbelanjaan di peringkat lebih tinggi
Kos pengajian yang semakin meningkat

________________________________________________________


DEFINISI PELABURAN

Sejumlah wang yang digunakan untuk membeli barang dan perkhidmatan untuk menghasilkan lebih banyak barang dan perkhidmatan


Pembelian barang tahan lama untuk memperoleh keuntungan pada masa akan datang

Pembelian saham atau unit amanah tidak dikira sebagai pelaburan – lebih berbentuk tabungan

TUJUAN PELABURAN

MENDAPATKAN KEUNTUNGAN
Pulangan kepada pelaburan ialah keuntungan
Pulangan pelaburan tidak tetap seperti tabungan

MENGGANTI BARANG MODAL
Barang modal akan menjadi haus dan mengalami susut nilai
Penggantian akan meningkatkan daya produktiviti

MENJANA EKONOMI
Konsep pengganda – Setiap unit wang menggandakan pulangan
Kemajuan ekonomi boleh dinikmati kesan daripada pelaburan

JENIS / BENTUK PELABURAN
-Stok dan Inventori
-Mesin dan Jentera
-Bangunan
-Pembinaan


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Tingkatan 5


EKONOMI MALAYSIA : STRUKTUR EKONOMI NEGARA

SEKTOR EKONOMI
Dalam sesebuah negara, sektor ekonomi meliputi :
Sektor Utama (Pertama) – Aktiviti ekstraktif
Sektor Kedua – Aktiviti Pemprosesan
Sektor Ketiga – Aktiviti Perkhidmatan

Pertama
Pertanian, Penternakan, Perikanan,
Perlombongan dan Kuari


Kedua
Perkilangan, Pembuatan, Pembinaan


Ketiga
Pendidikan, Kesihatan,Perbekalan Air,Letrik
dan Gas, Perhotelan, Pengangkutan


SEKTOR UTAMA
Biasanya di sebut juga sebagai Sektor Pertama
Menjalankan aktiviti ekstraktif – Aktiviti mengeluarkan barang daripada alam semulajadi
Penyumbang utama kepada KDNK sehingga kini (peratus sumbangan semakin berkurang)
Peluang pekerjaan khususnya penduduk luar bandar

Pertanian

Kelapa Sawit ,Getah, Lada Hitam, Koko. Pengeluaran untuk industri seperti tayar

Perlombongan dan Kuari

Petroleum, gas asli, bijih timah, besi, bauksait. Penyumbang semakin penting – petroleum & gas

Penternakan

Lembu, kambing, ayam, khinzir

Perikanan

Pantai dalam, persisiran pantai,air tawar

Perhutanan

Pembalakan. Kayu untuk kegunaan sektor kedua

SEKTOR KEDUA
Juga di sebut sebagai Sektor Sekunder
Menjalankan aktiviti pemprosesan – Aktiviti menukarkan barang daripada bahan mentah kepada barang separa siap atau barang akhir
Penting kepada KDNK mulai tahun 1970-an (Dasar Perindustrian Negara)
Peluang pekerjaan besar kerana insentif buruh

Perkilangan
Industri Berat, Industri Sederhana, Industri Ringan

Pembinaan
Rumah kediaman, kedai, kilang, ruang pejabat

Pembuatan
Indusri desa - kraftangan, makanan berasakan bahan pertanian

DASAR BERKAITAN SEKTOR KEDUA

Pelan Induk Perindustrian
-Dasar Perindustrian Negara
-Dasar Persyarikatan
-Dasar Penswastaan
-Dasar Perindustrian Berat


Ke arah Negara Perindustrian Baru (NIC)
-HICOM : Kereta Nasional
-Perwaja Steel : Industri Keluli
-Petronas, Petronas Dagangan, Petronas Gas, Petronas Penapisan
-MEC : Pengeluaran perlatan elektrik


Galakan & Program
-Taraf Perintis
-Elaun Cukai Pelaburan
-Infrastruktur
-MSC : Korridor Raya Multimedia

SEKTOR KETIGA
Juga di sebut sebagai Sektor Tertier
Menjalankan aktiviti perkhidmatan – Aktiviti menyediakan barang dan perkhidmatan kepada pengguna akhir
Society of Services : Pentingkan perkhidmatan
Mewujudkan peluang pekerjaan dalam kaedah baru
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara

Perkhidmatan Pengeluaran

Perkhidmatan Awam

Perkhidmatan Lain

________________________________________________________


MASALAH PERGANTUNGAN EKONOMI KEPADA SEKTOR UTAMA
Di Malaysia, masalah pergantungan ekonomi akan mempengaruhi :

KETIDAKSTABILAN HARGA
Harga komoditi utama mengalami turun naik yang hebat. Oleh itu Pendapatan Negara juga tidak stabil.

PENDAPATAN PEKERJA TERJEJAS
Harga komoditi utama yang tidak stabil menyebabkan peluang pekerjaan terjejas. Ini akan menjejaskan pendapatan pekerja

KEUPAYAAN MENYERAP BURUH RENDAH
Berlaku pengangguran bermusim kerana keupayaan menyerap buruh terhad.

TINGKAT GUNATENAGA BERKURANG
Kemelesetan ekonomi berlaku akibat harga yang tidak stabil.Kesannya, tingkat gunatenaga akan jatuh.

KEPUPUSAN SUMBER
Komoditi utama yang semakin pupus/haus. Kekurangan sumber mengurangkan aktiviti sektor.

PEMBANGUNAN TAK SEIMBANG
Pembangunan yang tak seimbang dan lembab menyebabkan negara terpaksa mengimport hasil sektor dari luar negara.

MERUGIKAN IMBANGAN DAGANGAN
Jumlah nilai eksport sektor utama lebih rendah. Ini merugikan imbangan dagangan kerana indeks harga eksport lebih rendah daripada indeks harga import

_______________________________________________________


FAKTOR PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI
4 faktor yang mempengaruhi perubahan dalam struktur ekonomi negara (merujuk kepada mengapa kerajaan bertindak ke arah menjalankan aktiviti ekonomi lain) :

MEMPELBAGAIKAN EKONOMI
Tidak terlalu bergantung kepada sektor utama. Langkah diambil untuk membentuk dasar yang akan mempelbagaikan corak keluaran dalam ekonomi. Penegasan pada mulanya kepada sekotr perindustrian kemudian diikuti oleh sekot perkhidmatan

KEHAUSAN SUMBER ASLI
Kepupusan sumber asli seperti bijih timah, hasil hutan, petroleum dsb. Penggantungan yang lama akan menjejaskan ekonomi. Hasil berkurangan, pendapatan negara jatuh.

INDUSTRI PENGGANTIAN IMPORT
Galakan pengwujudan industri penggantian import akan mengurangkan aktiviti mengimport negara. Oleh itu imbangan dagangan dapat dibaiki.

PENINGKATAN PENDAPATAN PENDUDUK DAN TARAF HIDUP
Kepelbagaian sektor akan menjana pendapatan kepada rakyat. Kuasa beli rakyat meningkat dan menjurus kepada peningkatan taraf hidup.

_________________________________________________________


KESAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI

PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI AKAN MENYEBABKAN:

PENINGKATAN PELABURAN ASING
Pelaburan asing meningkat, peluang pekerjaan bertambah

PERKEMBANGAN SEKTOR PERINDUSTRIAN
Kepesatan sektor ini akibat daripada kemasukan teknologi baru

PERKEMBANGAN SEKTOR PERKHIDMATAN
Pemingkatan pekerja/penduduk memerlukan banyak jenis perkhidmatan

PENDAPATAN NEGARA MENINGKAT
Peluang pekerjaan bertambah, pendapatan negara meningkat, taraf hidup semakin baik

_________________________________________________________

SELAMAT BELAJAR DAN SELAMAT MENYEDIAKAN NOTA